Tùy theo mức độ nặng nhẹ của một số triệu chứng nêu ở trên thì hầu hết 80% phụ nữ sinh thường và sinh 2 lần đều phải sử dụng liệu trình 4 hộp trong vòng 50 ngày sẽ cho kết quả như mong đợi. Còn số ít còn lại do sinh dày, thai lớn, tần suất quan hệ nhiều…tuổi tác lớn nên cơ thể hấp thụ chậm nên dùng liệu trình 6 hộp.

sidebar-ngang